نمایش یک نتیجه

شاسی اسپرینگ ریترن وارم Warom

تماس بگیرید
ویژگی های شاسی اسپرینگ ریترن وارم Warom شاسی اسپرینگ ریترن واروم مناسب برای محیط های انفجاری زیر مناسب می باشد.
  • IECEx CQM 11.0018
  • Ex d e IIC T6 Gb
  • LCIE 09 ATEX 3097
  •  II 2 G Ex d e IIC T6